Publicerad 2019-05-10

Boende,miljö & trafik, Driftsnyhet

Floraplans lekplats upprustas

Konceptskiss över lekplatsen

Konceptskiss

På måndag påbörjar vi arbetet med att bygga om Floraplans lekplats på Östanås. Lekplatsen kommer att få ett helt nytt utseende och ny utrustning. Arbetet beräknas vara klart i sommar.

Den nya utrustningen kommer bland annat att bestå av en klätterställning, gungor, hängmatta, karusell, studsmatta och sandlek.

Utformningen bygger på förslag från allmänheten

När vi planerade ombyggnationen hämtade vi in förslag från de som använder lekplatsen. Vi fick in många olika önskningar och hoppas att vi har kunnat uppfylla så många som möjligt utefter vad som har varit möjligt för platsen och ekonomin.

Tillgänglighetsanpassad

Vi kommer också passa på att tillgänglighetsanpassa delar av lekplatsen, det blir gångar med stenmjöl och en yta av konstgräs. Konstgräset är valt med miljön i åtanke; det är helt återvinningsbart och komponerat så att det släpper minimalt med mikroplaster.

Lekplatsen hålls stängd under arbetet

Arbetet med lekplatsen beräknas vara klart i sommar och under tiden kommer den att hållas stängd. Vi vill uppmana alla att respektera avstängningarna samt att hålla koll så att barn inte tar sig in innanför byggstängslet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se