Publicerad 2019-05-09

Boende,miljö & trafik, Driftsnyhet

Vi fortsätter rengöringen av ledningarna i Kolsva

Under hösten gjorde vi en stor rengöring av överföringsledningen för vatten mellan Köping och Kolsva. Nu fortsätter vi arbetet genom att spola igenom ledningarna i Kolsva samhälle. Arbetet pågår under maj och juni.

Spolar för att bli av med manganavlagringar

Vårt dricksvatten innehåller mycket mangan, vilket vi tidigare inte haft någon möjlighet att filtrera bort. Efter att det nya vattenverket togs i bruk 2017 får vi inte längre in nytt mangan i systemet och vi arbetar därför med att rengöra ledningarna från de gamla avlagringarna för att minska risken för missfärgat vatten. Nästa steg i detta arbete är att spola igenom ledningarna i Kolsva samhälle.

Vi använder oss av något som kallas spolplaner, vilket innebär att samhället blivit indelat i områden för att på så effektivt sätt som möjligt tvinga vattnet genom ledningarna. Det gör vi genom att öppna och stänga brandposter. När vattnet rusar i ledningen lossnar avlagringar från ledningens insida.

Hur påverkar det här invånarna?

Varje indelat område i Kolsva påverkas under en, två eller upp till tre dagar (ett område). Under de dagarna pågår arbetet mellan 7.00 och 16.00. Medan arbetet pågår kan vattnet stängas av kortare perioder (30-60 minuter). Vi stänger av vattnet för att kunna leda det rätt och få så effektiv rengöring som möjligt.

Tappa upp vatten för dina behov

De dagar du påverkas ber vi dig tappa upp vatten i förväg för dina behov. Vänta också med att köra exempelvis tvättmaskinen till efter klockan 16.00.

När vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat, särskilt om du bor i en fastighet som har en lång ledning från huvudledningen in till huset. Spola då bara tills det blir klart igen.

Kontakt och uppdateringar

Om du har några frågor eller funderingar vänder du dig till Tekniska kontoret på 0221-252 50. Om något oväntat skulle inträffa kan vi behöva uppdatera schemat för spolningen. I så fall lägger vi ut information här på webben och på Kolsvas facebook-sida. Vi skulle uppskatta om ni hjälper oss att sprida sådan information till de i ert nätverk ni vet inte använder internet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 maj 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se