Publicerad 2019-04-11

Stöd & omsorg

Familjehemsvården förbättrar sina rutiner

Exempelbild

Josefine Köld, chef för familjehemsvården i Köpings kommun.

De senaste veckorna har ett fall där tre barn från Köpings kommun som placerades i ett olämpligt familjehem i Linköping uppmärksammats i media. Nu ska Köpings kommun åtgärda de brister för att säkerställa att det inte ska kunna hända igen

– Vi har uppmärksammat bristerna i och med denna händelse och tagit dem på största allvar, säger Josefine Köld, chef för familjehemsvården i Köpings kommun.

Undersökt alla ärenden

För att säkerställa att inte några fler fel har begåtts har familjehemsvården kontrollerat sin verksamhet.

– Vi har gått igenom varje pågående ärende för att se om vi har kontrollerat alla punkter, som till exempel att ta referenser från alla kommuner och myndigheter, säger Josefine Köld.

Avdelningen har påbörjat arbetet med att byta ut sina rutiner och ta fram nya där de ser att behovet finns. Tidigare har det funnits punkter som handläggarna ska följa när de utreder om ett hem är lämpligt för att vara ett familjehem. Nu bockar handläggarna av checklistor, steg för steg, allt eftersom de går igenom sina ärenden och de kriterium som finns för att bli ett familjehem.

– Det blir en egenkontroll för oss att göra en rättssäker handläggning. De känns tryggare för alla andra som vi samarbetar med, men allra främst barnen och deras familjer, säger Josefine Köld.

Detta har hänt

Ett fall har uppmärksammats i media de senaste veckorna där tre barn från Köping har placerats i ett olämpligt familjehem i Linköping där det förekom narkotika och påverkade personer.

  • Köpings kommun besökte familjehemmet inför flytten samt stämde av med en annan kommun som placerat en ungdom i hemmet sedan ett par år tillbaka. Det framkom inget att anmärka på.
  • Uppgifterna om familjens olämplighet nådde aldrig familjehemsutredarna i Köping – som missade att ta referenser från Linköpings kommun.
  • Köpings kommun har besökt familjehemmet och de tre barnen vid tre tillfällen och det visade inga avvikelser.
  • I oktober 2018 gör polisen ett tillslag i familjehemmet i Linköping där en person är påverkad av medicinsk narkotika.
  • Köpings kommun gör en akut omplacering av de tre barnen samma dag som polisen gör tillslaget i familjehemmet.
  • Köpings kommun gör en Lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kort efter händelsen.

– Det är ett misstag som har begåtts av oss på socialtjänsten, och det är bara att beklaga det. Jag kan garantera att på den här punkten kommer det inte att fallera igen, säger Andreas Trygg (V), ordförande i Social- och arbetsmarknadsnämnden.

Köpings kommun söker alltid frivilliga som kan ta emot barn och ungdomar

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina föräldrar.

  • De kan beviljas boende i familjehem för en kortare eller längre tid. I familjehem bor barn tillsvidare när de inte kan bo kvar hos sina föräldrar.
  • Jourfamiljen är beredd att med kort varsel dygnet runt ta emot ett barn som behöver placeras. En jourplacering kan variera från några dagar till flera månader.
  • I kontaktfamilj vistas barnet ungefär en till två helger i månaden som ett stöd för barnets biologiska familj.

Anmäl ditt intresse och gör ett lämplighetstest

Köpings kommun är ansluten till familjehemsverige.se, en nationell tjänst där du kan anmäla ditt intresse och testa och se om du är lämplig som familjehem. Om du är lämplig som familjehem kommer Köpings kommun att kontakta dig för att träffas och gå vidare med utredning om att bli familjehem. De flesta kan bli familjehem. Du ska kunna erbjuda barnen en stabil och trygg hemmiljö med mycket kärlek och omsorg. Det finns inga formella krav på utbildning eller erfarenhet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 april 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se