Publicerad 2019-03-11

Boende,miljö & trafik, Nyheter, Kommunens planarbete

Samråd för detaljplan del av Sylta 2:2 m.fl. (Odlingslottsområdet)

Odlingslotter

Detaljplanering pågår för odlingslottsområdet strax utanför Köpings tätort. Planen ska bland annat reglera bebyggelsen och säkra allmänhetens tillgänglighet till området.

Planområdet ligger i Köpings kommun, längs Kölstaån, öster om Odensvivägen och sydost om väg E18. Syftet med detaljplanen är att säkerställa området för odlingslotter och därmed ge möjlighet till odling och byggnadsåtgärder. Dessutom ska detaljplanen reglera bebyggelsen och byggnationen så att odlingslottsområdet behåller sin småskaliga karaktär. Detaljplanen ska även möjliggöra att enklare åtgärder inom odlingslotterna kan göras utan bygglov. Detaljplanen ska göra det tydligt att området inte är ett koloniområde. Allmänhetens tillgänglighet till området närmast Kölstaån samt möjligheten att passera genom området ska säkras i detaljplanen.

Samrådstid: 12 mars 2019 - 2 april 2019

Läs mer om planförslaget och ta del av handlingarna här

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 mars 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se