Publicerad 2019-02-11

Nyheter

Här programmerar eleverna robotar: "Det är kul – vi får testa nya saker"

Tack vare Komtek i Köpings kommun får eleverna lära sig hur modern teknik fungerar. Genom den nya satsningen Köping kodar får lärarna dessutom ett gemensamt material att utgå ifrån. Vi hängde med klass 5 A på Elundskolan som lär sig med hjälp av robotar.

De blinkar, snurrar och rör sig snabbt fram och tillbaka. Men robotarnas rörelser är inte slumpmässiga – de styrs av hur eleverna har programmerat dem.

- Det är kul, man får samarbeta i grupper, säger Isabella Engdahl i klass 5 A på Elundskolan.

Ludvig Norman fyller i:

- Vi får testa nya saker som man inte har gjort innan.

Klassläraren Malin Nikolaidou uppskattar möjligheten att genom Komtek arbeta med teknik i klassrummet:

- Det är en del av barns värld i dag - den digitala världen. Här lär de sig grunderna i programmering, säger hon och fortsätter:

- För att nå ut till alla som pedagog är det viktigt att vara uppdaterad.

Exempelbild

Clara Torvang, Ebba Tasala, Ellen Hellström och Signe Whärn i klass 5 A har programmerat roboten till att göra flera svängar i en bana.

Komtek har funnits sedan hösten 2015 i Köpings kommun. Nytt sedan ett par månader tillbaka är att alla lärare har en samlad resurs som de kan hämta information ifrån: hemsidan Köping kodar.

- Vi försöker skapa en röd tråd så att skolorna jobbar likartat. Genom Köping kodar finns en resurs som vi kan följa gemensamt i Köping, säger Lillian Brevik, verksamhetsledare för Komtek i Köping.

Materialet till Köping kodar är uppdelat i fyra nivåer: F–3, 4–6, 7–9, grundsärskolan och gymnasiet. För att ta fram materialet började en arbetsgrupp med att titta på vad gymnasieeleverna bör kunna inom programmering. Sedan gick arbetsgruppen stegvis nedåt i åldrarna, för att få ihop en röd tråd.

Komtek - programmering i skolan

Roboten Sphero SPRK programmeras med hjälp av en Ipad. Sphero kan styras till att göra en mängd olika rörelser och ljusmönster.

Resultatet är uppskattat, bland annat av Malin Nikolaidou:

- Lillian har gjort ett bra program som är lätt för eleverna. Och hon får med sig dem - alla elever, både tjejer och killar, de som kanske inte har jättemycket motivation; där ser man att det tänder till.

De första grunderna inom programmering kan alltså börja läras ut till lågstadieelever.

- Hela samhället är uppbyggt kring digitaliseringen och för att inte bara bli en användare behöver man förstå lite om hur det fungerar. Ju tidigare man kan börja desto bättre, säger Lillian Brevik.

Malin Nikolaidou

Klassläraren Malin Nikolaidou tycker det är viktigt att eleverna lär sig programmeringens grunder i skolan. Hon märker också att det är lätt att få med sig eleverna.

En slalombana, en hage och en bana med start och mål. Eleverna i klass 5 A bygger med lego och programmerar robotarna för att åka kring konstruktionerna.

- Alla elever kan relatera till det här. De får öva samarbete och problemlösning när de arbetar med programmering. Jag tycker att det är jättebra att samarbeta med Komtek, säger Malin Nikolaidou.

Lillian Brevik märker att sedan Komtek introducerades har teknik och programmering fått allt större plats i Köpings klassrum.

- Tekniken har fått egna timmar i läroplanen, tidigare var den ihopbakad med naturvetenskapen. Lärarna vet numera vad Komtek är, det har verkligen blivit känt bland Köpings skolor.

Lillan Brevik

Lillian Brevik är verksamhetsledare för Komtek i Köping.

Skolorna lånar robotar

• Från förskoleklass och upp till mellanstadiet kan klasser låna robotar från Komtek.

• För F–3 finns roboten Blue-Bot. Enkelt handhavande gör den lämplig för yngre åldrar.

• För 4–6 finns Sphero SPRK, som är en lite mer avancerad robot.

• Robotarna lånas ut några veckor åt gången enligt ett schema.


På Komtek i Köpings sida kan du se en film om Komtek

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 februari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se