Publicerad 2019-01-09

Boende,miljö & trafik, Nyheter, Kommunens planarbete

Välkommen till informationsmöte om ny detaljplan på Skogsborg

Illustration över Lingonet med nytt bostadshus

Detaljplanen tillåter bland annat ett nytt bostadshus, illustrerat med ett punkthus mitt i bilden.

En ny detaljplan i kvarteret Lingonet på Skogsborg är under planering. Detaljplanen ska möjliggöra för ca 40 nya lägenheter och tillåta handel i bottenvåning på befintligt bostadshus.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bjuder in närmast berörda grannar samt allmänheten till samrådsmöte torsdagen den 17 januari 2019 kl. 18.00 – 19.00 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristinelundsvägen 4, lokal Dammen. På mötet presenteras förslaget och det finns möjlighet att komma med synpunkter och ställa frågor till personal på Samhällsbyggnadsförvaltningen och Köpings Bostads AB.

Välkomna!

Om detaljplanen

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Köpings kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan på fastigheten Lingonet 3 och 4 i Köping. Planområdet ligger i Köpings tätort, norr om Furuvägen och väster om Dybecksgatan, ca två km norr om järnvägsstationen. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerbostadshus med ca 40 nya lägenheter, samt att tillåta handel i bottenvåning på befintligt bostadshus. Befintlig handelsbyggnad planeras att rivas.

Förslaget till detaljplanen är utställt på samråd mellan 21 december 2018 – 21 januari 2019.

Läs mer om planförslaget

Kontakt

Vid eventuella frågor, kontakta planarkitekt Angelica Sjölund på 0221-25927 eller angelica.sjolund@koping.se.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se