Publicerad 2019-01-08

Boende,miljö & trafik, Nyheter, Kommunens planarbete

Antagen detaljplan för Västra Sömsta

Planområde

Planområdet markerat med rött

En detaljplan för ett nytt bostadsområde som tillåter bostäder mellan Brunnavägen och Johannisdalsskogen i Köping har antagits.

Den föreslagna detaljplanen PL 368, Västra Sömsta, möjliggör bostäder i form av friliggande småhus, parhus och radhus. Förslaget rymmer upp till 64 bostäder.

Innan beslutet att anta detaljplanen kan vinna laga kraft löper en överklagandetid om tre veckor.

Här kan du läsa mer om planförslaget

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se