Publicerad 2019-01-07

Barn & utbildning, Nyheter

Köping får en ny mötesplats
för barn och föräldrar

Exempelbild

Nu får Köping en familjecentral. Det är en mötesplats för föräldrar och barn med öppen förskola och möjlighet till kontakt med vårdcentral och socialtjänst. Familjecentralen är ett samarbete mellan flera olika aktörer i Köping och finns till för alla småbarnsföräldrar i kommunen.

Vad: Öppet hus på Köpings nya familjecentral

När: torsdag 17 januari klockan 09-16

Var: Esplanaden 8, Köping. I annexet till Tingshuset

Alla intresserade är välkomna till öppet hus på Köpings nya familjecentral. Den kommer att finnas till för vårdnadshavare i Köping med barn i åldern 0-6 år. Här kan de träffa andra föräldrar, låta sina barn leka på öppna förskolan och även få stöd och råd från vår personal.

Marita Rosendahl

Familjecentralen öppnar 8 januari. Den 17 januari bjuder vi in till öppet hus för att visa upp verksamheten.

- Det är en mötesplats för de som är hemma med barn. Här finns det mesta samlat som familjer kan behöva. Vi samarbetar med Region Västmanland och blir ett team som jobbar tillsammans, säger Marita Rosendahl, samordnare för Familjecentralen.

Den nya mötesplatsen för småbarnsföräldrar kommer att vara öppen tisdagar och torsdagar 9-12. Under vissa tider finns också socialsekreterare samt sköterskor från BVC och MVC på plats.

Anette Alvervik

Anette Alvervik ser fram emot att börja arbeta på Familjecentralen.

Marita Rosendahl arbetar tillsammans med förskolläraren Anette Alvervik, som kommer från en tjänst som förskollärare och familjebehandlare inom Köpings kommun.

- Jag ser verkligen fram emot att vara med och starta Famijecentralen i Köping - det är spännande och roligt! Jag ser Familjecentralen och den öppna förskolan som jätteviktiga pusselbitar för barn och föräldrar i Köping, säger Anette Alvervik.

Lokalerna, i annexet vid tingshuset, har fräschats upp och anpassats för Familjecentralen. Vid öppningen kommer det att finnas en del lekmaterial, som sedan fylls på allt eftersom.

- Vi ska anpassa det lite utifrån behov och vad som efterfrågas, säger Marita Rosendahl.

Marita Rosendahl

Marita Rosendahl, samordnare på Familjecentralen, förbereder inför öppningen. En del lekmaterial kommer att finnas på plats och en del kommer att beställas allt eftersom.

Marita Rosendahl ser Familjecentralen som en viktig mötesplats för föräldrar och barn.

- Det handlar om att komma ut och mötas. Att utgå från likheter men att också ta tillvara varandras olikheter. Vi har olika erfarenheter som vi kan dela med oss av och lära av.

Familjecentralen ligger i annexet till Tingshuset och öppnar tisdag 8 januari vecka 2. Det är ett samarbete mellan Köpings kommun, Ullvi-Tuna vårdcentral, Achima Care och Byjordens familjeläkare.

Familjecentralen - illustration
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 januari 2019


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se