Publicerad 2018-10-22

Kommun & politik, Nyheter

Välkommen till kommunfullmäktige 29 oktober

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus, måndag 29 oktober klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

 1. Öppnande.     
 2. Upprop enligt länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig röstsammanräkning för val av kommunfullmäktige i Köpings kommun.
 3. Val av protokolljusterare.
 4. Val av presidium för mandatperioden 15 oktober 2018 – 14 oktober 2022.
 5. Val av valberedning för innevarande mandatperiod.
 6. Översyn av organisation – fullmäktiges särskilda uppdrag 2018.
 7. Delårsbokslut 2018 för Köpings kommun.
 8. Reglemente för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd samt avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar.
 9. Rapport; ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 10. Sammanträdestider 2019.
 11. Avsägelse/kompletteringsval, ledamot i kommunstyrelsen.
 12. Medborgarförslag – gör om parkeringen vid Trädgårdsgatan till hyrparkering.
 13. Medborgarförslag – solskydd över sandlåda vid Tallbackens förskola.
 14. Medborgarförslag – ge medborgarna i Kolsva konkreta skäl till varför kommundelsnämnden ska läggas ned.
 15. Medborgarförslag – bevara kommundelsnämnden i dess nuvarande form.
 16. Medborgarförslag – fria bussresor inom kommunen.

Carl-Inge Westberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se