Publicerad 2018-10-10

Boende,miljö & trafik, Nyheter, Kommunens planarbete

Ändring av detaljplan för Tavsta hage

Flygbild över Tavsta hage

Flygbild över området Tavsta Hage

En ändring av befintlig detaljplan ger stöd för att ansluta området till kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Planområdet är beläget sydöst om Köpings tätort längs Norr Mälarstrand. Det finns en befintlig detaljplan för området från 1963. En ändring av den befintliga detaljplanen görs nu vilket innebär att befintlig bestämmelse som hindrar boende i området från att ansluta sig till avloppsledningar tas bort.

Planförslaget ställs ut för granskning från den 12 oktober till 2 november 2018.

Här kan du läsa mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 10 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se