Publicerad 2018-10-03

Boende,miljö & trafik, Driftsnyhet

Uppdatering om Tunadalsparkeringens renovering

Tundalsparkeringen är mitt uppe i en renovering för att bland annat rätta till svackor och lägga ny asfalt. Under byggtiden är några saker lite annorlunda: återvinningsstationen är borttagen och det går att stå 24 timmar på parkeringen på andra sidan Tunadalsgatan, mot Virgatan.

Vi håller just nu på att renovera den södra delen av Tunadalsparkeringen. Det innebär att delar av parkeringen stängs av i etapper för att kunna rätta till svackor och lägga ny asfalt. På den delen av parkeringen som ligger mot Torggatan till ska cykelvägen även få ändrad utformning, och nya planteringar kommer att runt cykelvägen. Vi lägger asfalten vecka 42.

Ändringar under renoveringstiden

Under renoveringstiden är återvinningsstationen tillfälligt borttagen eftersom bilarna som tömmer kärlen inte kommer åt att göra det när parkeringen är avspärrad.

Vi vill också påminna om att det under byggtiden är okej att stå 24 timmar på parkeringen på andra sidan Tunadalsgatan, mot Virgatan.

Länkar

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se