Publicerad 2018-09-27

Stöd & omsorg

Hjälp oss förbättra informationen om vård och omsorg!

Exempelbild

Under hösten pågår ett projekt för att hitta rätt sätt att nå ut med information om våra tjänster inom vård och omsorg. Delta i en snabb enkät och gör ett ovärderligt bidrag!

Den mesta av vår information går idag ut digitalt. Förutom till en grupp - de i behov av vård och omsorg (äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, socialpsykiatri, hemsjukvård och rehabilitering). Trots att undersökningar till exempel visar att nästan 60 % av de som är över 75 år använder internet idag ("Svenskarna och internet 2018") har vi aldrig riktigt vågat modernisera vår kommunikation till dessa målgrupper. Kanske är det dags nu?

Digital information är bra för kvaliteten

Vi har som inriktning att alltid överväga digital information först inom kommunen, och det beror på att det på så sätt är lätt att se till att informationen är både korrekt och likvärdig till alla.

Att, som inom vård och omsorg, främst ha tryckt material (broschyrer och liknande) som kanal för att nå ut innebär en mängd svårigheter, inte minst att det blir omöjligt att överblicka. Du som är i behov av informationen kan inte heller veta om texten du läser är uppdaterad och aktuell.

Vi kommer behöva gå över till digital information mer och mer, men vill veta hur vi kan komplettera det digitala på de sätt som passar våra målgrupper bäst.

Fyll i en snabb enkät!

Vi vill sluta gissa vad ni tycker i de här frågorna, och därför kommer det fram till söndag den 4 november gå att fylla i en enkät om information om vård och omsorg. Den tar inte alls lång tid att fylla i och den är helt anonym.

Vi vill gärna att den som är relevant för våra tjänster svarar på enkäten. Det kan innebära att du redan har tagit del av någon av våra tjänster, att du är anhörig till någon som är i behov av våra tjänster, eller att du närmar dig att vara i behov - till exempel börjar bli gammal, men fortfarande klarar dig helt själv hemma, eller snart ska flytta hemifrån och behöver veta vilket stöd som finns inom LSS.

Länk till enkäten

Hjälp också gärna till genom att tipsa andra som du tycker borde fylla i enkäten!

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 03 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se