Publicerad 2018-09-12

Boende,miljö & trafik, Nyheter, Kommunens planarbete

Antagen detaljplan i Sörsylta

Sörsylta

Flygfoto med planområdet markerat

En ny detaljplan som tillåter större byggrätt i ett fritidshusområde har antagits.

Den föreslagna detaljplanen PL 404, Sörsylta 5:14 m.fl., möjliggör större byggrätt i befintligt fritidshusområde. Området ligger ut efter norra Mälarens strand.

Innan beslutet att anta detaljplanen kan vinna laga kraft löper en överklagandetid om tre veckor.

Läs mer om planförslaget

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 september 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se