Publicerad 2018-08-06

Barn & utbildning, Nyheter

Tider för skolstart

Exempelbild

Vi hälsar alla nya och gamla elever varmt välkomna till ett nytt läsår. De flesta skolor och klasser har skolstart den 22:e augusti, men vissa klasser startar den 23:e augusti.

Här hittar du tiderna för skolstarten på respektive skola i Köping och Kolsva. Efter samlingen/uppropet fortsätter skoldagen som vanligt enligt schema.

Vill du se hela läsårets lov, lovdagar och termins start och slut hittar du det på sidan "Läsårstider, lov och ledigheter".

Tider för skolstart den 22 augusti

Elundskolan
Upprop kl. 8.10 i respektive hemklassrum. Första skoldagen avslutas kl. 13.00.

Himmeta skola.
Upprop klockan 7.40 i respektive hemklassrum.

Karlbergsskolan
Upprop/samling i studiehallen klockan 8.10 för årskurs 7.
Övriga elever startar skolan den 23 augusti.

Munktorpsskolan
Upprop klockan 7.50 för samtliga elever. Första skoldagen avslutas klockan 13.00.

Malmaskolan
Upprop klockan 8.00 i respektive hemklassrum eller kontaktgruppsrum för elever i årskurs 1-9. Förskoleklassen enligt inskolningschema.

Odensviskolan
Upprop klockan 9.00 för årskurs F-6 i respektive hemklassrum.

Nibbleskolan
Upprop i hemklassrummen:
Klockan 8.00 för årskurs 4-6
Klockan 8.15 för årskurs 2-3

Nyckelbergsskolan
Upprop klockan 8.00 för samtliga elever i sina hemsklassrum. Första skoldagen avslutas 13.00.

Scheeleskolan
Samling i aulan klockan 8.30 för årskurs 7.
Övriga elever startar skolan den 23 augusti.

Skogsbrynsskolan
Upprop klockan 8.15 för samtliga elever i respektive hemklassrum.

S:t Olovsskolan
Upprop för samtliga elever klockan 8.15 i respektive hemklassrum. Alla elever slutar klockan 13.15 den första skoldagen.

Ullvigymnasiet
Samling för årskurs 1 klockan 8.20 på skolgården utanför A-ingången. Övriga elever startar den 23 augusti.

Grundsärskolan Scheele
Upprop klockan 8.20 i respektive hemklassrum. Första skoldagen avslutas 13.30.

Grundsärskolan Skogsbrynskolan
Upprop klockan 8.00 i respektive hemklassrum. Första skoldagen avslutas 12.00.

Fyraårsprogrammet, Ullvigymnasiet
Samling för årskurs 1 klockan 9.30 i Längan sal 4. Första skoldagen avslutas klockan 13.30 för årskurs 1.
Övriga elever startar skolan den 23 augusti.

Nygårdsskolan
Upprop klockan 8.10 för samtliga elever i sina hemklassrum. Första skoldagen avslutas 13.00.

Tider för klasser som startar den 23 augusti

Karlbergsskolan
Samling i studiehallen enligt tider nedan.
Årskurs 8: klockan 8.10
Årskurs 9: klockan 9.00

Scheeleskolan
Information om var varje klass samlas för upprop sätts upp på skolan. Uppropet börjar enligt tid nedan.
Årskurs 8: klockan 8.30
Årskurs 9: klockan 9.30

Ullvigymnasiet
Årskurs 2-3 har samling klockan 8.20 enligt salschema som finns i receptionen.

Fyraårsprogrammet, Ullvigymnasiet
Årskurs 2-4 har samling klockan 8.20 på respektive program.

Skolskjuts

För att se hur skolskjutsen går besök sidan för skolskjuts.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 augusti 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se