Publicerad 2018-07-31

Nyheter

Fortsatt eldningsförbud i länet, men tillåtet att grilla på egen tomt igen.

Exempelbild

Det är fortsatt generellt eldningsförbud i skog och mark i hela länet. Undantag för grillning på egen tomtmark.

Grillning är endast tillåten i trädgårdsgrill på egen tomt och då med stor försiktighet. All annan grillning eller eldning är förbjuden och medför straffansvar. Trots att det nu regnat visar SMHIs prognoser att brandrisken är fortsatt mycket hög. Lokalt minskar brandrisken tillfälligt i samband med regnskurar, men det krävs mycket stora mängder regn innan brandrisken sjunker till nivåer då eldningsförbudet kan tas bort helt.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Västmanlands län. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera, omfattas av eldningsförbudet.

Detta betyder att det utanför din egen tomtmark INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill, gasolgrill, stormkök, elgrill, muurikka eller någon annan typ av grill
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser) elda eller grilla utomhus på campingplatser.
  • tända värmeljus, marschaller eller facklor

Övrig information:

  • Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschefen i respektive kommun.
  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
  • Rökare uppmanas att inte kasta cigarettfimpar i naturen och att släcka fimpar med vatten.
  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Besked om när eldningsförbudet inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats.

Mer information

Läs mer på Länsstyrelsens webb för bland annat vanliga frågor och svar

Information in other languages

Go to this link to read the information about the fire ban in other languages

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 31 juli 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se