Publicerad 2017-12-20

Boende,miljö & trafik, Nyheter, Kommunens planarbete

Nytt bostadsområde ”Västra Sömsta” 

Planområde Västra sömsta

Ett nytt område för blandad bebyggelse i Köping är under planering i en ny detaljplan. Området ligger vid den sydöstra delen av Johannisdalsskogen.

I området planeras det för 45 till 51 nya bostäder, beroende på vilken typ av hus som byggs. Den föreslagna detaljplanen möjliggör
bostadsbyggande i form av friliggande småhus, radhus och parhus.

Planförslaget är nu ute på samråd till och med den 31
januari 2018.

Läs mer om planförslaget och hur du lämnar
synpunkter

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 21 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se