Publicerad 2018-02-13

Boende,miljö & trafik, Nyheter, Kommunens planarbete

Ny förskola och ett flerbostadshus i Kolsva

Planområde Västra sömsta

Området vid korsningen Odensvivägen och Björnstigen i Kolsva planeras för en ny förskola och ett flerfamiljshus i en ny detaljplan.

På platsen planeras för att möjliggöra en byggnation av en förskola i en våning samt fortsatt garantera en byggrätt för ett framtida behov av ett flerbostadshus. Flerbostadshuset föreslås kunna uppföras i upp
till fyra våningar. I den södra delen av planområdet kommer en gemensam trafiklösning att anordnas för att möta behovet av parkering från både de boende och för förskolan.

Planförslaget är nu ute på samråd till och med den 28
februari 2018.

Läs mer om planförslaget och hur du lämnar
synpunkter

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 13 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se