Publicerad 2018-01-03

Barn & utbildning, Nyheter

Musikprofil på Ullvigymnasiet till hösten 2018

Till hösten kan du som elev söka en utbildning med musikprofil. Kombinera dina studier och fördjupa dig samtidigt inom sång- och instrumentalstudier. Musikprofilen är ett samarbete mellan Ullvigymnasiet och Kulturskolan i Köpings kommun.

Här läser du både obligatorisk kurs Musik och har tre valbara kurser: kör, musikproduktion, samt instrument och sång. Utbildningen individanpassas utifrån dina förutsättningar, för att du ska utvecklas så bra som möjligt på ditt eller dina områden inom musiken.

Undervisningen är förlagd både till Ullvigymnasiet och till Kulturskolan och eftersom all gymnasieutbildning är avgiftsfri enligt skollagen betalas terminsavgiften och lektionstiderna bokas in efter överenskommelse.

Du måste ansöka både till ett program och göra en särskild ansökan till musikprofilen

För att kunna få musikprofil på din gymnasieutbildning måste du ansöka och komma in på ett av Ullvigymnasiets program. Dessutom måste du göra en särskild ansökan till musikprofilen.

Ansökningsblankett får du genom att kontakta Kulturskolans eller Ullvigymnasiets expedition eller genom att skriva ut den själv. Din ansökan ska vara inlämnad senast 15 januari.

Skriv ut ansökningsblankettPDF

Vid antagningen görs en bedömning av din nivå och dina utvecklingsmöjligheter utifrån både betyg och bedömning från musiklärarna. Det kan också bli aktuellt med något praktiskt intagningsförfarande under vilket du får visa dina grundkunskaper och presentera vad du har hållit på med tidigare inom musikområdet!

Få mer information på Ullvigymnasiets webb

Läs mer om musikprofilen på Ullvigymnasiets webb

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 januari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se