Publicerad 2018-02-14

Barn & utbildning, Uppleva & göra, Kommun & politik

Ansök om stipendium för din klass eller för dig som enskild elev

Johnér Bildbyrå AB+46 8 644 83 30www.johner.seinfo@johner.sesales@johner.se

Du vet väl att du kan söka pengar från stiftelsen ”Samfonden för skoländamål”. Du är välkommen att söka bidrag antingen för klassen/gruppen eller som enskild elev. Sista ansökningsdag är 15 mars.

Ansökan kan göras från årskurs 1 upp till gymnasiet. För att kunna söka bidrag måste du som elev vara skriven i Köpings kommun och studera på kommunens grundskola eller gymnasieskola. Bidraget du söker ska gälla för vårterminen 2018.

Ansökan kan göras gruppvis
eller för enskild elev

  • För gemensamt ändamål för klassen eller gruppen
    Du kan ansöka om stipendium för till exempel vara studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling med mera. Aktiviteten måste ske utanför skoltid.
  • För enskild elev
    Du kan ansöka om stipendie för exempelvis god kamratanda, om du har lyckats bra i skolan, deltagit i kulturell verksamhet i skolan, deltagit och presterat i idrottssammanhang. Du kan även ansöka pengar för hjälp till studier och studieresa inom Sverige eller utomlands. Som elev kan du endast få stipendium en gång under din skoltid.

Ansök via blankett senast den 15 mars

Vi vill ha din ansökan senast den 15 mars.Söker du som enskild elev behöver du motivera varför just du ska få bidrag. Söker ni till grupper av elever eller klasser behöver ni berätta vad ni söker pengar till och beräknad kostnad för aktiviteten.

Du skickar ansökan till:

Köpings kommun
Barn & Utbildning, premie- och stipendienämnden
731 85 Köping

Har du frågor får du gärna kontakta barn- och utbildningskontoret på telefon 0221-256 10 eller e-post: barnutbildning@koping.se.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se