Publicerad 2018-06-11

Kommun & politik, Nyheter

Välkommen till kommunfullmäktige 18 juni

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus, måndag 18 juni klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestundr.

Ärenden

 1. Val av protokolljusterare.
 2. Meddelanden.
 3. Budget och mål 2019.
 4. Förvaltningsrätten i Uppsalas dom i mål 6577-16.
 5. Förvärv av Sjötullen 1:7.
 6. Finansiering av projektet ombyggnad av Köpings hamn, etapp 2, option ”Yaratomten” (Sjötullen 1:7).
 7. Reglering av tomträttsavgälder för verksamhetstomträtter.
 8. Tomtpriser för Skogsledens förlängning.
 9. Ombyggnation av KMV, del av kv Valhall 2.
 10. Nybyggnation av förskola på del av fastigheterna Bergtorpet 1:3 och 1:4 i Kolsva.
 11. Ekonomisk redovisning av VA-verksamheten i Köpings kommun 2017.
 12. Budgetuppföljning nr 1, 2018.
 13. Aktualitetsförklaring av Översiktsplanen 2012.
 14. Policy för behandling av personauppgifter.
 15. Motion, behov av trygghetsboende i Köping.
 16. Motion, skolfotografering.
 17. Motion, garanti att träffa elevvårdande personal inom ett dygn.
 18. Motion, underlätta för larmgrupp och hemtjänstpersonal med parkeringstillstånd.
 19. Medborgarförslag – gångväg med belysning mellan Bäverstigen och Johannisdalskogen.
 20. Medborgarförslag – trafiklysen för gående vid korsningen Sveavägen – Ågärdsgatan
 21. Medborgarförslag – minnestavla och staty vid Köpings IP.
 22. Medborgarförslag – förbud mot fyrverkerier.
 23. Medborgarförslag – trafiksäkerhet på Nya Hamnvägen.
 24. Medborgarförslag – borttagning av buskar efter Ullvileden.
 25. Rapport om ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 26. Interpellation, får gymnasieeleverna den undervisning de har rätt till?
 27. Avsägelse/kompletteringsval, ledamot kommunfullmäktige, ers. kommunstyrelsen, ers. kommunfullmäktiges valberedning, ers. Västmanlands Kommuner, vattenpolitiker, styrelseledamot Västra Mälardalens Miljö & Energi.
 28. Avsägelse/kompletteringsval, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden samt ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.
 29. Avsägelse/kompletteringsval, ledamot i kommunfullmäktige och social- och arbetsmarknads-nämnden samt ersättare i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och i kommundelsnämnden.

Carl-Inge Westberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se