Publicerad 2018-06-01

Nyheter

Förbjudet att elda

Exempelbild

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Västmanlands län. Hög brandrisk råder i skog och mark.

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Västmanland, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om generellt eldningsförbud utomhus i Västmanlands län. Eldningsförbudet gäller från och med den 1 juni 2018 och tills vidare. Det avser eldning utomhus och omfattar allt uppgörande av eld och all grillning i skog och mark.

Undantag från förbudet är eldning i trädgårdsgrillar på egen tomtmark. Undantag kan i särskilda fall även medges av räddningschefen i respektive kommun.

Vi informerar när eldningsförbudet upphör.

Läs mer

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 01 juni 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se