Publicerad 2018-05-09

Boende,miljö & trafik, Driftsnyhet

Ågärdsgatan får
ny beläggning nästa vecka

Exempelbild

Nästa vecka kommer vi att ge Ågärdsgatan ny beläggning. Dessutom läggs sista handen vid gång- och cykelvägarna i Nyckelbergsparken under dagen.

Under nästa vecka kommer Ågärdsgatan att få ny beläggning, från Barnhemsgatan till Tunadalsgatan. Arbetet börjar med fräsning av den gamla beläggningen för att få bort spår och ojämnheter, innan ny asfalt läggs.

Vi avslutar också arbetet med gång- och cykelvägarna i Nyckelbergsparken idag med att ge dem ny asfalt.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se