Publicerad 2018-05-08

Boende,miljö & trafik, Driftsnyhet

Framkomligheten på Ringvägen begränsas en period på grund av VA- och anläggningsarbete

Exempelbild

Under måndagen påbörjades ett VA-arbete längs Ringvägen. Arbetet förväntas vara klart vecka 21 och är en förberedelse för att det sedan ska läggas ny asfalt. Det kommer innebära begränsad framkomlighet från och med den 20 maj på delar av vägen.

Begränsad framkomlighet från 14 maj

Igår påbörjades ett arbete med att byta ventiler på VA-ledningar längs Ringvägen vid Dybecksgatan. Vi börjar arbetet vid grönytorna längs vägen, men från och med måndagen den 14 maj kommer framkomligheten behöva begränsas till ett körfält på Ringvägen. Vägen kommer då regleras med trafikljus, och Dybecksgatan kommer vara helt avstängd cirka 25 meter innan korsningen mot Ringvägen. Arbetet med att byta ventiler beräknas vara klart i slutet av vecka 21.

Beläggningsarbetet pågår
under vecka 23 och 24

Ventilbytet är första steget i att sedan asfaltera om Ringvägen på sträckan mellan Odensvivägen och Hisingsgatan. Vintern har gått hårt åt beläggningen och därför kommer det här bli ett stort arbete. Vi kommer börja med att fräsa bort gamla, dåliga lager av asfalt och sedan lägga ny. Trafiken regleras under arbetet med flaggvakter och genom att vi arbetar i ett körfält i taget. Asfalteringsarbetet kommer att pågå vecka 23 och vecka 24. Vi räknar med att det kommer innebära en del köbildning på Ringvägen, men hoppas att ni har överseende då vägen är i stort behov av ny beläggning.

Kontakt

Vid frågor kan du kontakta tekniska kontoret på 0221-252 50

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se