Publicerad 2018-05-07

Barn & utbildning, Nyheter

Sök stipendium för eftergymnasiala studier

Fotograf: Henrik Mill

Är du mellan 18 och 25 år? Ska du plugga på högskola eller universitetet till hösten? Bor du, eller har bott, i Köpings kommun? Då har du chansen att få bidrag från Astrid och Einar Holmgrens understödsfond.

Enligt stiftelsens stadgar lämnas bidrag till "behövande och i Köpings kommun skrivna barn och ungdomar, vilkas löftesrikt påbörjade studier eller utbildning synas av ekonomiska skäl icke kunna utan bidrag till levnads- och studie- eller utbildningskostnaderna fullföljas till avsedd slutexamen eller däremot svarande praktisk eller teoretisk utbildning".

Redaktionens översättning – ungefär så här skulle det formuleras idag:

Om du har påbörjat eller planerar att börja studera men har svårt att fullfölja dina studier av ekonomiska skäl så har du möjlighet att söka bidrag ur Astrid och Einar Holmgrens understödsfond. Bidraget kan användas till både hyra, mat och studiekostnader.

Sista ansökningsdag är 1 augusti 2018.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 maj 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se