Publicerad 2018-04-16

Kommun & politik, Nyheter

Välkommen till kommunfullmäktige 23 april

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Folkets Hus, måndag 23 april klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund och därefter följer ca 30 minuters säkerhetsinformation. Polisen och kommunens säkerhetsansvariga deltar och informerar.

Ärenden

  1. Val av protokolljusterare.
  2. Meddelanden.
  3. Nybyggnation av badhus och idrottshall.
  4. Försäljning av del av fastigheten Strö 4:2, Kramstagatan (Mekanikern 3).
  5. Förvärv av tomträtten till fastigheten Hushagen 1:3.
  6. Aktuella motioner och medborgarförslag.
  7. Hjälpmedelsnämndens årsberättelse 2017 samt årsredovisning för Hjälpmedelscentrum 2017.

Carl-Inge Westberg
Kommunfullmäktiges ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och mellan klockan 18.00 och 18.30 finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 april 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se