Publicerad 2018-04-12

Kommun & politik, Nyheter

KMV kommer fortsätta vara en viktig plats i och för Köping

I augusti förra året tog en enig kommunstyrelse i Köpings kommun beslutet att bygga om och renovera en av byggnaderna i det anrika KMV-kvarteret. Syftet är att iordningställa arbetsplatser för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och kommunens arbetsmarknadsinsatser. I byggnaden finns sedan tidigare ett utbildningsföretag, kommunens vuxenutbildning samt ett tillverkningsföretag.

-Hela KMV-kvarteret har varit och är fortfarande en viktig plats för många Köpingsbor och det kommer att fortsätta att vara det genom att kunna erbjuda fritidssysselsättningar, arbetsplatser, utbildningar och annan service, säger Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande.

I och med att lokalerna får nya hyresgäster och byggs om kommer de också att renoveras.

-Byggnadens utseende kommer inte att ändras och invändigt kommer ombyggnationen göras på ett sätt så att byggnaden kan återställas till sitt ursprungliga utseende, om det skulle bli aktuellt i framtiden, säger Kari Anttila, fastighetsansvarig i kommunen.

I en del av den aktuella byggnaden finns idag skateverksamhet som bedrivs av kommunen. Den kommer få nya lokaler i kvarteret.

De två marknader som anordnas av Bil- och teknikhistoriska museet kommer från och med i höst att arrangeras i Ullvihallen.

Tillsammans med nuvarande verksamheter kommer kvarteret i framtiden att fortsätta innehålla allt från ungdomsverksamhet, skatehall, bil- och teknikmuseum, utbildningsverksamheter, forskning samt kontor och verkstad för små och stora företag.

Idag står den aktuella byggnaden till stor del tom och innebär en stor årlig kostnad för kommunen. I framtiden kommer hyresintäkterna istället att skapa en inkomst och ge möjligheter till satsningar i kvarteret. Elizabeth Salomonsson tror att kvarteret även i framtiden kommer att vara en viktig plats i Köpings kommun genom det breda utbud av verksamheter som kommer att finnas där.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 april 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se