Publicerad 2018-04-11

Boende,miljö & trafik, Driftsnyhet

Vägarbete på Nyckelbergsvägen pågår fram till juni

Nu börjar vi arbetet med att återställa Nyckelbergsvägen och bygga gång- och cykelväg längs med gatan. Arbetet beräknas pågå till mitten av juni och under arbetets gång kommer det vara viss begränsad framkomlighet.

Vi kommer uppdatera med mer information om arbetets gång och påverkan på trafiken när det blir aktuellt.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 april 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se