Publicerad 2018-02-22

Kommun & politik, Suomeksi, Nyheter

Lokalt producerad bok ges ut

Anne Alamaa visar upp den nya boken

Anne Alamaa, kommunens finskspråkig samordnare/informatör, visar upp den nya boken.

I maj 2016 startades bokprojektet där finska kvinnor från Köping ville berätta om hur det var att lämna Finland och flytta till Sverige för att starta ett nytt liv. 

Boken är nu klar och boksläppet kommer att äga rum på Köpings stadsbibliotek, på lördag den 24 februari, klockan 11.30–13.00. Efteråt kommer Paavo Niva att underhålla med musik och sång.

Framsidan på boken Min väg till drömmarnas land/Ihanuuksien ihmemaa

"Vi hade drömmar om pengar och ett rikare liv i Sverige. Men vi insåg inte vad det skulle kosta oss själsligt – svett, ångest och tårar. När vi väl lärt oss språket öppnade sig dörrarna till människorna och samhället."

Finska kvinnors migrationshistoria

Boken låter läsaren få ta del av finska kvinnors migrationshistoria, om hur det var att lämna Finland och flytta till Sverige för att starta ett nytt liv i det nya landet.
Bokidén föddes när skrivarprojektet startade i slutet av år 2016. De finska kvinnorna ville ge sin bild av hur det var att lämna sitt hemland och åka till drömmarnas land, Sverige. Under 1960- och 1970-talet var det många finländare som arbetskraftsinvandrade till Sverige, där företagen skrek efter arbetskraft. På många ställen i Finland rådde hög arbetslöshet och människorna drömde om ett bättre och rikare liv i Sverige.

En gratis lokalproducerad bok

Kvinnornas önskan är att berättelserna skapar nyfikenhet för läsarens förfäders historia och att den kan ge upphov till fina samtal. Boken är tvåspråkig (finsk-svensk) och gratis. Den är lokalproducerad och har tagits fram i ett samarbete mellan stadskansliet och vård- och omsorgsförvaltningen. Bokprojektet har även fått bidrag från Region Västmanland.

Till våren kommer besökarna på Västmanlands länsmuseum kunna ta del av dessa berättelser i utställningen MODÄRNA TIDER.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 februari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se