Publicerad 2017-12-05

Boende,miljö & trafik, Nyheter, Kommunens planarbete

Antagen detaljplan för Skogsledens förlängning

Exempelbild

Ny detaljplan för Skogsledens förlängning med miljökonsekvensbeskrivning är nu antagen i kommunfullmäktige.

Planområdet är beläget söder om Ullvi Backar och ansluter till Skogsleden. En ny detaljplan är framtagen och antogs i kommunfullmäktige den 27 november 2017. Detaljplanen syftar till att möta efterfrågan på bostäder och möjliggör för 34 till 48 nya bostäder, beroende av vilken blandning det blir på småhustomter och radhus.

Ambitionen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i trivsam boendemiljö med närhet till natur, rekreation och befintlig infrastruktur.

Innan beslutet att anta detaljplanen kan vinna laga kraft löper en överklagandetid om tre veckor.

Läs mer om planförslaget

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se