Publicerad 2017-11-29

Kommunens planarbete

Ändring av detaljplan för Dåvö Berghagen

Flygbild över Berghagen

Flygbild över området Berghagen

En ändring av befintlig detaljplan ger stöd för att ansluta området till kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Planområdet är beläget sydöst om Köpings tätort längs Norr Mälarstrand. Det finns en befintlig detaljplan för området från 1959. En ändring av den befintliga detaljplanen görs nu vilket innebär att befintlig bestämmelse som hindrar boende i området från att ansluta sig till avloppsledningar tas bort.

Planförslaget är ute på samråd från den 30 november till den 21 december 2017.

Här kan du läsa mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 05 december 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se