Publicerad 2017-11-27

Boende,miljö & trafik, Nyheter

Nyheter för torghandeln

Från och med 1 januari 2018 är det Köpings kommun som hyr ut torgplatser på Hökartorget. Det kommer också bli nya priser när du hyr torgplats på Stora torget och Hökartorget.

Det har tidigare varit Centrumföreningen som hyrt ut torgplatser på Hökartorget men från och med 1 januari 2018 är det Köpings kommun som tar över ansvaret för att hyra ut platserna. Köpings kommun har sedan tidigare hand om uthyrning av torgplatser på Stora torget.

På Stora torget finns möjlighet att hyra torgplats måndag till lördag. Hökartorget kommer ha fem torgplatser på 15 kvadratmeter vardera som du kan hyra tisdagar och fredagar. Du kommer kunna hyra en plats för en dag, en månad eller ett år.

Det kommer också bli en mindre förändring av taxorna för dig som har fordon eller behöver el vid din försäljningsplats. Från och med 1 januari 2018 gäller följande taxor:

Hyra för en dag

Försäljningsplats

10 kr/m2

Fordon

20 kr/m2

El 230 V

50 kr

Minimipris per upplåtelse

100 kr

 

Hyra för en månad

Försäljningsplats

30 kr/m2

Fordon

60 kr/m2

El 230 V

150 kr/m2

Minimipris per upplåtelse

300 kr/m2


Hyra för ett år

Försäljningsplats

100 kr/m2

Fordon

200 kr/m2

El 230 V

700 kr

Minimipris per upplåtelse

1000 kr 

Kontakta tekniska kontoret om du vill du hyra plats på telefon 0221-252 50.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 29 november 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se