Publicerad 27 oktober kl.15.45

Stöd & omsorg, Nyheter

Om det pågående arbetet
med hyror inom vård och omsorg

Exempelbild

Med anledning av artikeln som publicerades i Bärgslagsbladet den 25 oktober skulle vi vilja ge en helhetsbild av var vi står i arbetet med att sätta nya hyror. Vi vill att våra hyresgäster ska ha tydlig och rätt information.

När vi förra året började gå igenom hyrorna var det med syftet att alla hyror för den som bor i kommunala boenden ska vara satta enligt samma system. Därför använde vi äldreboendena i Kolsva som referensobjekt – eftersom de hyrorna då redan var förhandlade och klara med Hyresgästföreningen.

Omstart som blir klar först till sommaren

Men efter att vi gått ut med nya hyror till våra hyresgäster började en omförhandling av hyrorna i Kolsva, enligt ett system där lägenhetens
standard i form av bekvämligheter och andra tillgångar poängsätts, och hyran sätts utifrån hur höga poäng man får. Det gjorde att vårt underlag inte längre var korrekt. Därför blev det självklart för oss att inte fortsätta med ärendet i hyresnämnden, utan istället börja om från början.

Det innebär att vi nu kommer gå igenom alla lägenheter igen, i samarbete med KBAB, och poängsätta standarden på precis samma sätt som deras övriga hyreslägenheter. Det här kommer tyvärr inte gå så snabbt som förhoppningen var i artikeln, utan vi räknar med att det tar sex månader och blir klart innan sommaren.

Ingen retroaktiv skuld

Den som hyr av oss fortsätter att betala sin nuvarande hyra fram till dess värderingen är klar, och ingen kommer retroaktivt få varken skuld eller återbetalning på nuvarande hyresbelopp.

Varje hyresgäst har självklart möjlighet att ta del av värderingsunderlaget av sin bostad när det är klart, och efter värdering och förhandling kommer varje hyresgäst få ett nytt hyresavtal.

Vi arbetar tillsammans
med Hyresgästföreningen

Vi är överens med Hyresgästföreningen om att arbeta tillsammans och förhandla för att nå systematiska och konsekventa hyror för våra hyresgäster, vilket varit målet hela tiden. Vi är ledsna för att det här
blivit en utdragen process som resulterat i oro för våra hyresgäster.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 oktober 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se