Publicerad 2017-10-04

Stöd & omsorg, Nyheter

Information till våra hyresgäster inom Vård & Omsorg

Vård- och omsorgsförvaltningen och Hyresgästföreningen samarbetar nu för att ta fram en ny modell för hyressättning för Vård & Omsorgs alla särskilda boenden.

Vi kommer att värdera varje lägenhet samt gemensamma ytor och nyttigheter kopplade till bostaden.

Du fortsätter att betala din nuvarande hyra fram till dess att värderingen är klar.

Varje hyresgäst har möjlighet att ta del av underlaget av värderingen av sin bostad.

När överenskommelsen är klar kommer ett nytt hyresavtal att upprättas för samtliga hyresgäster som bor i särskilda boenden.

Kontakt

Köpings kommun Jeanette Sander, förvaltningschef, Vård & Omsorg, tel. 0221-255 01

Hyresgästföreningen
Johan Kretz, tel. 070-600 14 48

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 oktober 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se