Publicerad 07 september kl.16.20

Stöd & omsorg, Nyheter

Trivsam eftermiddag för kommunens pensionärer

Exempelbild

Över 300 pensionärer tog sig den 1 september till mötesplats
Tunadal för den årliga trivselträffen. Som traditionen bjuder inleddes träffen med underhållning av Köpings dragspelsklubb medan gästerna minglade och försåg sig av popcorn och dricka.

Välkomnar dialog

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Roger Eklund berättade
i sitt välkomsttal om kommunens vision om att ha omsorgsinsatser som ska vara bland de bästa i Sverige. Han lyfte dialog och teknologi som medel för att skapa en trygg och modern äldreomsorg.

– Jag vet att de allra flesta gör ett jättebra jobb inom
vård- och omsorg, men ibland kan det bli fel, med personkemi eller annat. Och om det händer så är det väldigt viktigt att den personen framför sina synpunkter till oss så att vi kan rätta till och förbättra oss, sa Roger.

En kommun som ligger i framkant

Roger pratade också om viljan att vara en kommun som ligger i framkant när det gäller att använda ny och pålitlig teknik inom äldreomsorgen, som ett medel för att öka självständighet och integritet. Här arbetar kommunen bland annat med positioneringslarm med GPS, och med tillsynskameror för den som inte vill bli väckt av hemtjänstpersonalen på natten men ändå behöver tryggheten att någon märker om man till exempel ramlat och slagit sig. Kameran slås bara på vid de tider som brukare och personal i förväg kommit överens om.

Köping ska även bli referenskommun för ett företag som tar fram en senior-app som hjälper till att hitta tjänster som kan underlätta för äldre, berättade Roger. Det kan handla om frisör, städhjälp, trädgårdstjänster, matkassar eller hemkörning från restaurang.

Fika, dans och nostalgi

Eftermiddagen fortsatte sen med fika och underhållning av bandet 4 knektar från Västerås. Det blev välkända svenska låtar som fick många att minnas tillbaka och bjuda upp till dans.

Trivselträffen är ett resultat av gott samarbete mellan bland annat kommunens aktivitetsteam, pensionärsföreningarna PRO och SPF, Tunadals restaurangpersonal och grupper från Vård & Omsorgs LSS-verksamhet.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 september 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se