Publicerad 07 september kl.14.24

Kommun & politik, Nyheter

Försvarsmaktsövning Aurora 17

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövningen Aurora 17. Övningen pågår mellan den 18-27 september och innebär innebär en ökad militär närvaro i bland annat Västmanland.

Aurora 17 är den första och största försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga militära stridskrafter (mark-, luft- och sjöstridskrafter) och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Ett flertal civila myndigheter deltar också.

Var genomförs övningen?

Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. De största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.

Hur påverkar övningen oss i Västmanland?

Hela Mälardalen kommer att märka av övning Aurora 17. För Västmanlands del innebär det bland annat att det kommer att röra sig en stor mängd fordon på marken i vårt område. En ökad militär närvaro kommer att vara påtaglig, vilket kan innebära vissa begränsningar i framkomlighet i trafiken.

På Försvarsmaktens webbplats finns en klickbar karta över övningsområdet med mer information om vilka områden som påverkas. Kartan uppdateras kontinuerligt.

Som boende eller resande genom något av de berörda områdena bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar och följa trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

​Var hittar jag mer information om Aurora 17?

Läs mer om Aurora 17 på Försvarsmaktens webbplats:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/

Läs mer om Aurora 17 på Länsstyrelsens webbplats: http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/sv/manniska-och-samhalle/krisberedskap/pages/forsvarsmaktsovning-aurora-17.aspx/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om Aurora 17:
http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/vanliga-fragor-om-aurora-17/

Information about Aurora 17 in english:
http://www.forsvarsmakten.se/en/activities/exercises/aurora-17/

Informationsfolder om Aurora 17:
Utskick till hushåll i Mälardalen (pdf)

Informationsfilm om Aurora 17:

​Vad menas med totalförsvar?

Totalförsvar är all den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Verksamheten bedrivs av kommuner, landsting/regioner, privata aktörer och frivilligorganisationer. Genom en mer omfattande övningsverksamhet ökar vi vår totalförsvarsförmåga. Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet i länet, och därför är det viktigt att vi deltar i övningsverksamheten.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 september 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se