Publicerad 05 september kl.14.21

Nyheter, Kommunens planarbete

Nytt bostadsområde "Skogsledens förlängning"

Flygfoto från 2015 med planområdet markerat

Ett nytt område för småhus och radhus är under planering i en ny detaljplan. Området ligger i Köpings sydvästra del, norr om Ängebyleden i skogsområdet vid förlängningen av Skogsleden.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga bostäder i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen möjliggör 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.

Planförslaget är ute på granskning från den 6 september till den 27 september 2017.

Här kan du läsa mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 22 september 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se