Publicerad 22 augusti kl.17.00

Boende,miljö & trafik, Kommun & politik, Nyheter

Medborgarundersökning – ditt svar är viktigt!

Exempelbild

I dagarna får 1200 slumpvis utvalda invånare i Köpings kommun brev från Statistiska Centralbyrån (SCB) med en inbjudan att delta i höstens medborgarundersökning.

Ditt svar är viktigt för oss!

Undersökningen görs på uppdrag av Köpings kommun, och syftet är att ta reda på vad du som invånare tycker om kommunen. Hur är det att bo här? Vilka fritidsmöjligheter finns det? Känner jag mig trygg? Vilka möjligheter har jag till utbildning och arbete?

Svara via webb eller på papper

På webben kan du också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Vill du hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Resultatet

Det är frivilligt att vara med, men om du blir utvald att delta vill vi gärna att du svarar på enkäten. Resultatet kommer att användas av kommunens ledning och förvaltningar för att på bästa sätt ge invånarna service och skapa en trygg och trivsam hemort.

I årets undersökning deltar 131 kommuner och totalt kommer 153 800 personer att få enkäten.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 24 augusti 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se