Publicerad 07 juli kl.15.16

Boende,miljö & trafik, Nyheter

Vattenläget i Köping är bra 

Just nu råder det brist på grundvatten i stora delar av Sverige. I många samhällen används grundvatten för att förse hushållen med dricksvatten. I Köpings kommun använder vi en blandning av grundvatten och ytvatten från Hedströmmen som vattentäkt.

I Köpings kommun är det ingen vattenbrist idag, men särskilt du med egen brunn bör vara uppmärksam på tillgången på vatten.

I och med att vi blandar grundvatten och ytvatten från Hedströmmen till produktion av vårt dricksvatten påverkas Köpings kommunala vattenförsörjning inte lika lätt av låga grundvattennivåer som om vi skulle använda oss av enbart grundvatten.

Även om situationen för vårt kommunala dricksvatten ser stabil ut för tillfället följer vi utvecklingen noga.

Har du egen brunn är det ditt ansvar

Du som har egen brunn har själv ansvar för att det finns vatten i brunnen. Du bör därför vara sparsam med vattnet, mäta vattennivån i brunnen regelbundet och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Skulle du med egen brunn bli i akut behov av vatten till hushållet går det bra att hämta i exempelvis flaskor eller dunkar på anvisade ställen med kommunalt dricksvatten.

För att lösa akut brist på större mängder vatten, som exempelvis vattenförsörjning till större djur som kor och hästar, är du välkommen att kontakta kommunen för rådgivning. Du ringer kommunens växel, telefonnummer 0221-250 00, som kopplar dig vidare till tekniska kontoret.

Vi informerar vid förändring

Om situationen förändras under sommaren kommer informationen här på kommunens webbplats att uppdateras.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 juli 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se