Publicerad 2017-06-16

Boende,miljö & trafik, Näringsliv, Nyheter

Uteservering på Stora torget

Under juni har en uteservering byggts på Stora torget. Serveringen kommer drivas av verksamheten Harrys i Köping.

För att verksamheten ska få drivas har flera tillstånd sökts och beviljats:

  • Polistillstånd
  • Bygglov
  • Serveringstillstånd

Även Miljökontoret har lämnat synpunkter när det gäller ljudnivå och livsmedelshantering, Tekniska kontoret om användande av kommunens mark samt Räddningstjänsten i fråga om brandsäkerhet.

Restaurangen hyr marken av kommunen enligt fastställd taxa för uteserveringar.

Bedrivs som en egen restaurang

Eftersom Torggatan passerar mellan Harrys och uteserveringen behöver den nya verksamheten bedrivas oberoende av huvudverksamheten. I serveringstillståndet finns därför krav på att det skall serveras mat och finnas toaletter på plats.

- Verksamheten har samma krav på sig som all annan restaurangverksamhet. Vi har behandlat ansökan om serveringstillstånd på samma sätt och med samma krav som andra ansökningar, säger Andreas Trygg, ordförande i social och arbetsmarknadsnämnden och som ansvarar för kommunens alkoholhandläggning.

Verksamheten ansvarar för ordningen

Det är restaurangen som ansvarar för nedskräpning och eventuell skadegörelse som orsakas av serveringen och de ska också sköta renhållning runt platsen. Under fredagar, lördagar och dagar före röd dag finns också ett krav på att det ska finnas ordningsvakter på plats.

Stänger tidigare för att minska störningar

Öppettiderna skiljer sig från Harrys och är begränsade till kl. 11-24 veckans alla dagar. Serveringen kommer som längst vara öppen till 30 september och sedan ska byggnaden plockas ner.

- Vi har godkänt bygglovet utifrån att byggnaden är tillfällig. Det här är ett provår, säger Lennart Alm, bygglovschef.

Som kuriosa kan tilläggas att byggnaden tidigare stått på Rådhustorget i Gävle där den också omgivits av liknande bebyggelse som den runt Stora torget i Köping.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 januari 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se