Publicerad 2017-05-18

Kommunens planarbete

Detaljplan för bangolfen på Nyckelberget

Flygfoto över planområdet

En ny detaljplan för den befintliga bangolfen på Nyckelberget är ute på granskning.

Detaljplanen syftar till att marken som idag är allmän plats blir planlagd som kvartersmark för bangolf. Planen bekräftar pågående verksamhet, det vill säga att den befintliga bangolfsanläggningen inom området får ett planmässigt stöd. Anläggningen har funnits på platsen sedan 1960-talet och är en etablerad del av parkmiljön. I samband med planläggningen ges klubben möjligheter att utveckla verksamheten och att få ta ett något större markområde i anspråk.

Planförslaget är ute på granskning från den 22 maj till den 5 juni 2017.

Här kan du läsa mer om planförslaget och hur du lämnar synpunkter.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 maj 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se