Publicerad 2017-05-18

Barn & utbildning

Ansök om busskort till höstterminen

För att busskortet ska vara laddat inför höstterminen behöver ansökan göras senast den 16 juli. Det gäller busskort för både grundskola och gymnasiet.

Går det skolbussar behövs inget busskort eftersom man åker gratis med skolbussen. Skolbussarna som går till grundskolan går även till gymnasiet.

För elever som går i grundskola

För de elever i grundskolan som åker med VL och idag har busskort kommer korten bli laddade per automatik så länge eleven går kvar på sin skola. Observera att andra regler gäller för elever som har växelvis boende.

Elever med växelvis boende i grundskolan behöver göra ny ansökan

Elever med växelvis boende och som går i grundskolan ska skicka in en ny ansökan varje år till barn- och utbildningsförvaltningen. Skicka in ansökan så snart som möjligt men senast den 16 juli. Om ansökan godkänns blir busskortet då laddat till höstterminens skolstart.

Blankett för ansökan om skolskjuts vid särskilda skälPDF

Har du växelvis boende och går i gymnasiet räknas avståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan. Då gör du ansökan hos VL, se nedan.

Kontaktuppgifter vid frågor gällande busskort för grundskola

Vid frågor om busskort för grundskolan vänder du till till Bosse Karlsson. Han når du via 0221-256 15, eller mejl: bosse.karlsson@koping.se.

Elever i gymnasiet gör ny ansökan men behåller sitt busskort

Du behåller ditt busskort till varje år men måste göra en ny ansökan inför varje nytt läsår. Det gäller både dig som går från grundskola till gymnasie och dig som ska börja årskurs 2 och 3.

Gör ansökan senast 16 juli så är du garanterad att busskortet är laddat och klart inför höstterminens start. I Västmanland ansvarar VL för busskort till gymnasieelever som har rätt till fria skolresor.

Ansök om busskort på www.vl.se/skola.

Kontaktuppgifter vid frågor gällande busskort för gymnasie

Vid frågor om busskort för gymnasieelever vänder du dig till Catharina Lindberg, tfn 0221-254 10, catharina.lindberg@koping.se. Du kan också vända dig till Irene Pettersson, tfn 0221-256 16, irene.pettersson@koping.se

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 18 maj 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se