Publicerad 2017-03-16

Nyheter

Glasgatan stängs av för ledningsarbeten

Måndagen den 20 mars kommer Glasgatan att stängas av vid korsningen med Stora gatan. Ledningsarbeten ska utföras.

I en dryg vecka kommer Glasgatan att vara avstängd vid korsningen med Stora gatan för ledningsarbeten. Under tiden arbetet pågår kan du gå och cykla förbi området, men all annan trafik får ta andra vägar. Arbetet beräknas vara färdigt den 29 mars.  

Bussarna har tillfälliga hållplatser

Bussarna har flyttat sina hållplatser från Hökartorget till tillfälliga hållplatser på Glasgatan. 

Ta hänsyn till de som arbetar på platsen och följ de anvisningar som finns.

Bild på ritning med markering av arbetsområdet

Den röda markeringen visar var arbetet pågår.

Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 mars 2017


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se