Publicerad 2018-10-17

Stöd & omsorg

Stöd till dig som anhörig till missbrukare

Exempelbild

Carina och Barzan jobbar ihop med att ge stöd åt anhöriga till missbrukare.

Du vet väl om att det finns stöd att få om du är anhörig till någon som lever med drog- eller alkoholproblem. Hos oss kan du få hjälp både individuellt och även i grupp där du får träffa andra som är i samma situation som dig.

Målet med vårt stöd till anhöriga är att de ska få kvalité i deras egna liv, och det kan vara svårt att få om man har familjemedlemmar eller närstående som lever med missbruksproblem.

– Familjen och anhöriga är en viktig drivkraft när det gäller att genomföra förändringar. Våra strategier hjälper anhöriga att minska på beteenden som kan kopplas till medberoende, säger Carina Wiklund Gustafsson

Behovet för anhörigstöd är stort och jätteviktigt. För en anhörig kan livskvalitén försämras avsevärt.

– Du måste kunna ta hand om dig själv innan du kan ta hand om någon annan, säger Barzan Omari.

En lyckad metod

Samtalen i både grupp och individuellt bygger på CRAFT-metoden, en metod som har visat sig vara lyckad säger Carina och Barzan.

– Man lär sig även mycket av varandra genom att träffa och prata med andra som är i samma situation som dig själv, säger Carina

CRAFT-metoden baseras på kognitiv beteendeterapi och arbetar med tankar, känslor och beteenden När vi har några intresserade kan vi starta igång gruppsamtalen där vi träffas tio gånger. Målet efter at ha jobbat med CRAFT-metoden är att du ska:

  • Att personligen må bättre
  • Att kommunicera utan tjat och gnat
  • Att undvika situationer som medför risk för alkohol- eller drogkonsumtion
  • Att hitta andra positiva aktiviteter
  • Att hantera våldsamma situationer
  • Att föra samtal om att söka hjälp för problemen

Kom i kontakt med oss

Ring Barzan eller Carina som jobbar med anhörigstödet för missbruk för att boka en tid för samtal eller anmäla intresse till gruppsamtalen. Du kan även meddela din behandlare eller handläggare på kommunen. Vi har tystnadsplikt och allt som sägs är sekretessbelagt. Träffarna är kostnadsfria.

  • Barzan Omari, 0221-25174
  • Carina Wiklund Gustafsson, 0221-25174
Tipsa en kompis

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018


Tillgänglighet

Köpings kommun | 731 85 Köping | Organisationsnr: 212000-2114 | telefon 0221-250 00 | E-post: kopings.kommun@koping.se