Kraftsamling för att utbilda omsorgspersonal

Köpings kommun var en av de kommuner som sökte och tog del av det statliga Äldreomsorgslyftet. Totalt 125 medarbetare inom vård och omsorg har de senaste tre åren fått möjlighet att studera och arbeta samtidigt – mot full betalning.

Många av de kommuner som sökte pengar via Äldreomsorgslyftet 2021 har betalat tillbaka pengar till staten, men Köpings kommun har nyttjat så gott som hela summan som vi beviljades och är därmed bland de bästa kommunerna i landet på att nyttja sina sökta medel.

Väl inarbetad samverkan bäddade för framgång

Arbetet med Äldreomsorgslyftet har varit en väl fungerande samverkan mellan vård- och omsorgsförvaltningen och vår kommunala vuxenutbildning Kompetenscenter som är upparbetad sedan länge tack vare verksamheten Vård- och omsorgscollege.

- Att höja kunskapsnivån är ett måste med tanke på de allt större utmaningar vi ställs inför med fler äldre. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för multisjuklighet och demenssjukdom och allt fler med stora omvårdnadsbehov kommer att bo hemma, sjukhuset flyttar ut och vi är en del av nära vård, säger Eva Saaw, kvalitetschef i vård-och omsorgsförvaltningen.

Totalt har 125 medarbetare utbildat sig

Under 2021 deltog 69 medarbetare i någon form av utbildning som finansierades med hjälp av Äldreomsorgslyftet, till en kostnad av ungefär 10 miljoner. Under 2020 utbildades 35 medarbetare och 2022 studerade 90 medarbetare inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Totalt har 16 miljoner kronor kunnat finansiera lönekostnader för deltagarna under dessa tre år.

Det är undersköterskor och specialistundersköterskor som utbildats och de har kunnat studera på 50 eller 75 procent och arbeta på deltid utan att ta studiemedel, de har fått sin vanliga heltidslön.

Kompetenscenter i Köping, kommunal vuxenutbildning och lärcenter, som ligger på Glasgatan 20.

Kompetenscenter i Köping, kommunal vuxenutbildning och lärcenter, som ligger på Glasgatan 20.

Utbildning till undersköterska och vidareutbildning till specialist har varit några möjligheter

Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter har de senaste åren motiverat och lösgjort medarbetare för att de ska få möjlighet att studera till undersköterska. Vissa medarbetare som sedan tidigare har erfarenhet har kunnat validera sina kunskaper och sedan fyllt på med de kurser som saknats.

- Vi sätter oerhört stort värde på att den här kunskapshöjningen har kunnat ske och fortfarande pågår inom vår verksamhet, även om det varit en utmaning med tanke på den begränsade tillgången på vikarier, säger Eva Saaw.

Satsningen har främst gällt utbildning till undersköterska, men redan utbildade undersköterskor har också kunnat studera på YH-utbildningar med fokus på demensvård, multisjuka äldre, välfärdsteknik och palliativ vård, eller på Kompetenscenters nya utbildning till ”Specialistundersköterska inom avancerad nära vård”, den första utbildningen i sitt slag i landet.

Kompetenscenter har ökat sina lärarresurser för att kunna vara med och utbilda

Kompetenscenter har under de gångna åren utökat med extra lärarresurser för att kunna ta emot samtliga som har erbjudits utbildning.

- Vi har verkligen kraftsamlat på vuxenutbildningen för att kunna ta emot alla de som vård- och omsorgsförvaltningen önskat utbilda via den här satsningen. Det har känts extremt meningsfullt och viktigt att få vara en del av att kompetenshöjningen av vården av äldre, säger Anna-Klara Sjölund, rektor för Kompetenscenter.

Fakta

125 medarbetare har utbildat sig under tre år tack vare Äldreomsorgslyftet. Totalt har 16 miljoner kronor kunnat finansiera lönekostnader för deltagarna under dessa tre år.