Välkommen till kommunfullmäktige 28 november

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i Opalen, Folkets hus, måndag 28 november klockan 18.00. Mötet inleds med allmänhetens frågestund.

Ärenden

 1. Val av protokolljusterare
 2. Meddelanden
 3. Beslut om ny taxa för verksamhetsmark på Kramstagatan
 4. Förvärv av hamnnära fastighet
 5. Revidering av Social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257)
 6. Beslut om avfallstaxa
 7. Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)
 8. Finansiering av porträttskulptur Agda Östlund
 9. Beslut om budget 2023 inklusive taxor och avgifter
 10. Anmälan av handlingar
 11. Anmälan av motioner och medborgarförslag
 12. Anmälan av frågor och interpellationer till kommande sammanträde
 13. Vissa val m.m.
 14. Information - Motion - Omtag av det kommunala verksamhetsområdet "Norr Mälarstrand" (M)

Annika Duán
Ordförande

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och under allmänhetes frågestund finns möjlighet för alla att ställa frågor till ledamöterna om kommunens verksamhet.

Se direktsändning eller titta i efterhand

Sammanträdet sänds direkt i Västmanlands Television och på kommunens webbplats.

Programmet finns också här på webben att titta på i efterhand.

Kommunfullmäktiges kallelser och handlingar

https://play.quickchannel.com/play/t2jwa48