Hur var ditt möte med oss?

Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter vill utveckla sitt bemötande och sin service till dig. Om du vill vara med och svara på en kort enkät skulle det uppskattas mycket!

Det är nog troligt att du som är invånare i Köpings kommun kommit i kontakt med en eller flera av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Nedan kan du se en lista över dem samt länkar om du vill läsa mer.

Via länken längst ner i texten kan du svara på några korta frågor. Representanter för föreningslivet kommer att få en specialutformad enkät skickad till sig!

Kultur och fritidsförvaltningen

Anläggningar och föreningsstöd

Föreningsadministration, anläggningar utomhus, sporthallar och lokaler.

Läs mer om föreningar och anläggningar här!

Bad

Köpings bad & sport och Malmabadet.

Läs mer här om Köpings bad & sport!

Läs mer här om Malmabadet!

Bibliotek

Köpings stadsbibliotek och Kolsva bibliotek

Läs mer via Bibliotek i Västmanland!

Konsumentvägledning

Råd och information.

Läs mer här!

Köpings stads museer och utställningshallar

Köpings museum, Brandmuseet, Gammelgårdens friluftsmuseum, Gammelgårdens café, Nyströmska gården.

Läs mer här!

Kulturskolan

Folkets Park och Smedjan.

Läs mer om Kulturskolan!