Stort engagemang i vår fototävling!

Omröstningen för vår fototävling är nu avslutad och engagemanget har varit fantastiskt stort. Nära 350 personer ville vara med och rösta på sina favoritbilder.

Under sommaren och hösten har en fototävling med efterföljande omröstning pågått. En jury bestående av medlemmar ut Köpings fotoklubb samt Ungdomsfullmäktige valde ut sina favoritbilder för att sedan lämna över den avgörande rösten till allmänheten, en omröstning som avslutades den 13 november.

Det var populärt att delta och rösta i tävlingen

Många ville vara med bidra med från vyer från sin hemort och ännu fler, nära 350 personer, ville rösta fram sina favoritbilder. De 30 mest populära bilderna kommer att ramas in och sättas upp i sporthallen i Köpings bad och sport.

Vernissage sker i januari 2023

På grund av att tycket i tävlingen blev oväntat högt - både bland inkommande bidrag och omröstning - kommer vernissage i Köpings bad och sport att kunna ske först i januari 2023 och inte under hösten 2022 som vi tidigare meddelat.

De fotografer vars bidrag blivit utvalda kommer att få ett meddelande i god tid innan bilderna ställs ut.