Uppdaterad: Faran över vid Nygårdsforsens kraftstation

Uppdaterad 3 oktober kl. 18.30

Måndagen den 3 oktober gick insatserna vid Nygårdsforsens kraftstation in i ett nytt läge.
– Vi har nu kunnat börja gräva runt sjunkhålet och då hittades ett mindre läckage, säger Jenny Holmberg, pressansvarig för Mälarenergi.

Tisdagen den 27 september upptäckte Mälarenergi att fyllnadsmaterial saknades vid Nygårdsforsens kraftstation norr om Kolsva. En yta på cirka 2x2 meter var borta. I stället fanns ett sjunkhål i dammväggen. Mälarenergi bedömde risken för dammras som liten, men slog larm av säkerhetsskäl och hade samverkansmöte med Länsstyrelsen, Köpings kommun, Räddningstjänsten och andra myndigheter på tisdagskvällen.

– Vi satte även igång med en avsänkning av vattennivån i dammen. Varje timme sjönk vattennivån med 4 centimeter, bland annat för att minska trycket. Vi hade dammtekniskt sakkunnig på plats, arbetet löpte på enligt plan och i slutet av veckan kunde vi gå ner i beredskap.

Under fredagen hade nivån sjunkit med 3 meter och måndagen den 3 oktober inleddes ett grävarbete med syfte att ta reda på vad som orsakat skadan.

– Vi har nu grävt oss en bit in i dammkroppen och har hittat ett mindre läckage. Det är ingen jätteläcka som kunnat orsaka att dammen rasat, men den finns där. Vi kan konstatera att beslutet att slå larm, sätta igång med avsänkning och gå ut med information var rätt.

I stället för att förstärka den befintliga träsponten, som löper längs kanten av dammen, väljer Mälarenergi att sätta in en stålspont i stället.

– Stålsponten ska löpa längs med hela dammväggen på den skadade sidan, det blir alltså en rejäl förstärkning. Exakt när arbetet är klart, vet vi inte – olika typer av materialkontakter har precis tagits. Den låga vattenytan kommer att vara kvar till dess att arbetet är slutfört och vi kan nu säga att faran är helt över.

Nygårdsforsens kraftstation var inte i gång när skadan upptäcktes. De källsjöar som ligger ovanför Hedströmmen har just nu inte tillräckligt med vatten för att Hedströmmens kraftstationer, där Nygårdsforsen ingår, ska kunna köras.