Vägarbete på Torggatan

Nästa vecka startar ett vägarbete på Torggatan i höjd med korsningen Torggatan - Trädgårdsgatan. VME ska anlägga en säker gång, cykel och moped-passage och arbetet förväntas ta fyra veckor.

Motordriven trafik kommer i det första skedet (ca vecka 40) kunna ta sig förbi med begränsad framkomlighet. Från och med vecka 41 kommer arbetsområdet stängas av och trafiken leds om via Nygatan.

Vi vill att man väljer Nygatan redan vid korsningen Sveavägen - Torggatan och det kommer skyltas på plats. Midgårdsparkeringen kommer fortfarande vara öppen för att kunna ta sig till och från centrum genom de gröna markeringarna på kartan. Gång- och cykeltrafiken hänvisas till passagen i cirkulationsplatsen Torggatan – Tunadalsgatan – Glasgatan, alternativt till tunneln vid Folkets hus.

Vi ber er ha förståelse för detta och ta det lugnt förbi arbetsplatsen för er egen och vår personals säkerhet.

Klicka på bilden för större storlek