Bidrag beviljat för laddstolpar i Köping

Köpings kommun har tillsammans med Mälarenergi fått bidrag för att bygga 30 laddstolpar till elbilar i Köping. De 30 stolparna ska placeras på fyra stationer i stan.

Köpings kommun gjorde tillsammans med Mälarenergi en gemensam ansökan till projektet Klimatklivet som Naturvårdsverket driver.

Mälarenergi kommer driva anläggningarna och även sköta all support runt stolparna. Vi på Köpings kommun upplåter mark till detta.

Tre av stationerna ska erbjuda så kallad destinationsladdning (även kallad AC-laddning) för de situationer då bilisten är framme vid sin destination och har gott om tid, medan en station ska inriktas på snabbladdning (DC-laddning).

Intelligent teknik för att minimera belastningen på elnätet

Just nu behöver Köpings kommun, Mälarenergi och resten av Sverige både arbeta för den långsiktiga omställningen till ett fossilfritt samhälle – och samtidigt vidta åtgärder och anpassningar för att kunna hantera en tuff vinter med energikris.

De snabbladdare som sätts upp får en kapacitet på 300 kW. Det innebär att det går att ladda tio mils bilkörning på fyra minuter för den som har riktigt bråttom. Men vi måste samtidigt vara rädda om belastningen på elnätet. Därför fördelar stationen effekt för att varje bil ska få så snabb laddning som möjligt utan att vi behöver överdimensionera elnätsanslutningen.

Placering av stolparna

Mälarenergi kommer med vår hjälp att bygga ut laddinfrastrukturen på följande platser:

Resecentrum

10 st AC-laddare. Destinationsladdare på max 22 kW.

Tunadalsparkeringen

10 st AC-laddare. Destinationsladdare på max 22 kW.

Fylgiaparkeringen (Vid Nygatan - Västra Långgatan)

6 st AC laddare. Destinationsladdare på max 22 kW.

Midgårdsparkeringen

4 st snabbladdare med effekt upp till 300 kW.

Tidsplan för lansering

Planeringsmässigt så avser Mälarenergi att driftsätta laddarna vid resecentrum i december 2022. Resterande laddare ska uppföras under 2023 och vara driftsatta senast december 2023.

Totalt ska 16 nya stationer med sammanlagt 150 laddpunkter byggas i Köping, Västerås, Eskilstuna och Enköping.